Position: Biznis Analytik

  Telecom/Multimédia


Essential duties and responsibilities:

Pre telekomunikačného klienta v Bratislave hľadáme Biznis analytika so skúsenosťami z agilného tímu, kto dokáže klásť správne otázky, vie ísť do hĺbky a veci vidí v súvislostiach. Niekoho, pre koho je problém len prezlečenou príležitosťou.

Budete:
• Zbierať, analyzovať a modelovať požiadavky na zmenu existujúcich alebo pre vytváranie nových produktov, služieb a procesov
• Identifikovať a upozorňovať na možné riziká a hľadať spôsoby, ako im predchádzať
• Viesť a koordinovať komunikáciu v rámci squad-u a s inými oddeleniami firmy
• Spolupracovať s Business IT Architektom, IT Designerom, Service Designerom a pod.
• Pripravovať GAP analýzy a dopad analýz zmenových požiadaviek
• Kontrolovať a schvaľovať navrhované riešenia v IT systémoch
• Poskytovať podporu a konzultácie kolegom
• Spolupracovať pri implementovaní , udržiavaní a vylepšovaní metodológie pre biznis analýzy

Workplace:

onsite (min. rozsah 60% FTE onsite) – remote po dohode podľa aktuálnej situácie

Start date:

4/1/2024

Other requirements:

Čo sa od Vás očakáva?

• Nástup: asap / dohodou
• Rozvinuté analytické myslenie
• Znalosť metodiky a realizácie business analýz
• Pokročilé facilitačné zručnosti
• Zvládania silných persón
• Znalosť modelovania procesov
• Proaktívny prístup a samostatnosť
• Schopnosť riešiť problémy a určovať priority
• Schopnosť tímovej spolupráce
• Skúsenosti z oblasti: digitalizácia, UX/UI, Service Design
• Skúsenosti s prácou v agilných tímoch
• Preferujeme skúsenosti z odvetví banking alebo telco a tiež skúsenosti s APPkami
• Vítaný je záujem v sledovaní trendov v oblastiach ako je digitalizácia vs. security, digitálna identita, platby, card pay, CX
• MS Office – pokročilý
• Jira – pokročilý
• Confluence - pokročilý
• Anglický jazyk B2

We offer:

Dlhodobá spolupráca
Možnosť spolupráce na TPP, alebo IČO

Salary:

V závislosti od skúseností kandidáta a typu úväzku


 

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible. More info...