Telco & IT Consultants

at your service

Empty
Empty

About us

Empty

T&T Consulting is a company of high skilled specialists providing their value added expertise and solutions for key global and regional players in the field of innovative technologies.

Empty
480+

experts

6

sectors

27

nationalities

31M€

turnover

97%

graduate engineers

1 999

year of establishment

Services

Providing professional services matching your needs

External

consulting services

Finding right expert

for your project

Turnkey

projects

We are good at

Telecommunication

technologies

Information

technologies

Understanding

the customers technological environment and needs

Matching great talent

with business opportunities

Having a large base of high skilled specialist

available for
your projects

Empty

JOBS

Empty

Together we create
the technological excellence of tomorrow

We are always looking for profesionals

For one of the world's leading providers of reinsurance and insurance, located in Bratislava, we are looking for an experienced IT Resilience Coordinator. In this role you would be instrumental in ensuring the functionality, resilience, and security of IT applications by implementing meticulous testing practices and optimizing processes. Your excellent communication and analytical skills, and collaborative spirit will contribute to the refinement of IT disaster recovery plans and the establishment of efficient testing methodologies. We invite you to play a key role in securing the IT Resilience. You will work with a diverse team of talented professionals supporting with managing IT Resilience effectively. In your role, you: Leverage analytics derived from operations, such as DORA (DevOps Research and Assessment), to identify potential continuous testing needs and opportunities. Promote a shift from annual testing to continuous testing to adapt to changing development, deployment, and operating models. Collaborate with teams to establish and optimize the first coverage for emerging risks, especially in the context of cyber threats. Place a stronger focus on data backup testing, particularly in the face of ransomware threats. Continuously refine and optimize testing processes and industry standards to ensure the effectiveness of IT Resilience. Work closely with multi-functional teams to define testing criteria, ensuring comprehensive coverage of critical IT services. Use and analyze test data effectively in support of the testing process. About the Team We develop and maintain IT Continuity-, Resilience- and DR- capabilities to mitigate the risk of unavailability and enable prioritized recovery of IT Services in the event of a major disruption with minimal impact to critical business processes. Our team ensures that measures are effectively embedded within the organization and considers modern and best-in-class operating models and tech environments (Cloud, SaaS, Dev(Sec)Ops, IaC).
Pre nášho Telco klienta v Bratislave, hľadáme junior Transmission Inžiniera: Všeobecná charakteristika Zodpovedá za prípravu pokladov a vytvorenie “Change Request-ov” na migráciu RAN vysielačov a B2B klientov zo starej MBH (Mobile BackHaul) siete do novej. Spolupracuje s prevádzkovým tímom na plánovaní príslušných migrácií. Zodpovednosti • Príprava podkladov pre práce súvisiace s migráciou prevádzky zo starej MBH siete do novej MBH siete (RAN prevádzka, interní a B2B klienti) o modifikácia cesty (E-LINE) v MW a FO prístupovej sieti (úprava smerovania VLAN na zariadeniach v ceste) o Analýza potreby nových licencii a ich vyžiadanie pre danú prácu o Identifikácia agregačného portu v novej MBH sieti a zabezpečenie pripojenia služby do príslušnej VPN o Identifikácia výpadkov služieb spojených s migračnými prácami • Plánovanie a vytváranie „Change request-ov“ (ChR) na základe pripravených podkladov z bodu 1. • Príprava podkladov na Žiadanky Materiálu zo skladu pre v vytvorené ChR. • Plánovanie odinštalovania uvoľneného materiálu po ukončení migrácie a zadávanie žiadosti na odinštalovanie. • Úprava Inventory a Topology dát podľa vykonaných prác. • Vykonáva technickú podporu pre interné a externé tímy v rámci projektu “Migrácia prevádzky do novej MBH siete”. • Spolupracuje v rámci tímu TIPN a ostatnými tímami zodpovednými za aktivity v rámci projektu s cieľom naplniť požadované ciele projektu.
Location:
remote/onsite (Bratislava)
Looking for a Scrum Master to join our team to support delivery for one of our key Telco clients, in Bratislava. Project description: • Work with team to embed and reinforce Agile practices. • Identify and remove impediments and obstacles that hinder the progress of the team and delivery. Help the team identify and address any issues or risks that may affect the successful completion of the sprint. This could involve anything from resolving conflicts within the team to coordinating with stakeholders to ensure smooth delivery and execution. • Implement and adapt the Software Development Lifecycle in cooperation with team, IT Ops and Product Owner. Ensure manageable distribution of workflow within the team. • Support the facilitation of Agile events. Ensures that Agile events (such as Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Reviews, and Sprint Retrospectives) are conducted effectively and efficiently. Helps the team understand the purpose of each event and guide them in following the Agile values and principles. • Measure and monitor the progress of the team during each sprint and ensures that the team is on track to achieve its sprint goals. Enable team to track progress and output through dashboards (e.g., burn-down charts) and other reporting systems and maintain relevant metrics and artefacts. • Cultivate the team’s self-organization capabilities, collaboration, and knowledge sharing. • Shield the team from external disruptions and unnecessary distractions, allowing them to focus on their work during the sprint. • Ensure that decisions are made within the team, encouraging, and supporting team members to assume responsibility for their decisions. • Support and promote an effective feedback culture based on the Agile values. Provide constructive feedback to the team to help continuously improve. • Identify continuous improvement opportunities and best practices to progress the work of the team. Encourage the team to reflect on their processes and practices. Identify areas for improvement and implement changes to make their process more effective. • Communication and collaboration between the team, Product Owner, tribe leader and Agile coach. They ensure that communication between these parties is effective and that common goals are achieved. They also promote collaboration among team members and ensure positive team dynamics. • Support Product Owners to review, manage and prioritize the Product Backlog. • Coordination between IT Ops, Product Owner and team to ensure on-time delivery.
Location:
Hybride mode onsite(Bratislava)/ remote
Pre nášho Telco klienta v Banskej Bystrici, hľadáme skúseného Sieťového operačného Inžiniera. Všeobecná charakteristika profesie • Udržiava a prevádzkuje dátové IP siete s cieľom splnenie ukazovateľov kvality služby a prevádzkovej kvality sietí. Vykonáva technickú podporu pre interné , externé tímy. Spolupracuje s dodávateľmi príslušných technológií a služieb. Operačnými aktivitami realizuje a zabezpečuje požadovanú kvalitu ponúkaných služieb pre vonkajších a vnútorných zákazníkov podľa stanovených KPI. Zodpovednosti • Realizuje plánované práce na základe Change management procesu. Vykonáva rizikové práce spojené s výpadkom alebo limitáciou služieb. • Rieši CTT, Incidenty , analyzuje ukazovatele, štatistiky, notifikácie a alarmové správy. • Vykonáva preventívnu údržbu na vybraných častiach siete. • Vykonáva Inštalačné , Funkčné, Finálne akceptácie s dodávateľom • Zabezpečuje a realizuje úlohy spojené s Lokálnym a Centralizovaným supportom • Vykonáva technickú podporu Lab testov • Supportuje IPTRO inžiniera pri náročných operáciách • Pohybuje sa v technologických miestnostiach • Vykonáva práce na elektrickom zariadení • Plní ďalšie úlohy určené nadriadeným
Location:
Banská Bystrica/ remote
Pre TOP telekomunikačného klienta, v Bratislave, hľadáme skúseného Technického Dizajnéra: - Budeš sa priamo podieľať na rozšírení a optimalizácíi mikroservices architektúry - Budeš aktívne vytvárať most medzi business a technickým svetom - Nestačí len transformovať zadanie do UML, aj ked sa tomu urcite nevyhneš, dôležité je problematiku komplexne uchopiť - Očakáva sa od teba potiahnutie celého zadania do úspesného konca
Location:
Remote, v prípade potreby, však očakávame tvoje plne nasadenie v office - Onboarding a prvotne zladenie (cca pár týždňov) bude prebiehat onsite, v Bratislave.
For a leading worldwide telecommunications company in Vienna, we are searching an experienced Site Engineer for the position of Construction Supervisor, providing in-depth technical knowledge in field supervision, preferably in the field of Outside Plant facilities. Responsibilities: - Coordinates, dispatches, manages, and monitors the on-site resources (manpower, machinery, and materials) for OSP construction (Outside Plant) - Tracks and reports the on-site construction progress of OSP projects. - Manages the construction quality and EHS (Environment, Health & Safety) of OSP sites. - Handles on-site OSP accidents and problems. - Outputs and collects documents related to concealed work on site, such as inspection records. - Organizes and implements on-site OSP acceptance. - Assist and guide subcontractors in communicating with municipalities to apply for excavation permits. - Assist and guide subcontractors to communicate with third-party (Electricity company, water company, gas company, etc.) - Reporting to Project Manager&Quality & EHS Manager
Location:
Vienna Head-office, on-site
Pre telekomunikačného klienta v Bratislave hľadáme Biznis analytika so skúsenosťami z agilného tímu, kto dokáže klásť správne otázky, vie ísť do hĺbky a veci vidí v súvislostiach. Niekoho, pre koho je problém len prezlečenou príležitosťou. Budete: • Zbierať, analyzovať a modelovať požiadavky na zmenu existujúcich alebo pre vytváranie nových produktov, služieb a procesov • Identifikovať a upozorňovať na možné riziká a hľadať spôsoby, ako im predchádzať • Viesť a koordinovať komunikáciu v rámci squad-u a s inými oddeleniami firmy • Spolupracovať s Business IT Architektom, IT Designerom, Service Designerom a pod. • Pripravovať GAP analýzy a dopad analýz zmenových požiadaviek • Kontrolovať a schvaľovať navrhované riešenia v IT systémoch • Poskytovať podporu a konzultácie kolegom • Spolupracovať pri implementovaní , udržiavaní a vylepšovaní metodológie pre biznis analýzy
Location:
onsite (min. rozsah 60% FTE onsite) – remote po dohode podľa aktuálnej situácie
Pre telekomunikačného klienta v Bratislave, hľadáme RAN Support špecialista (L2). Náplň práce: • Monitoring mobilnej siete • Odstraňovanie porúch v mobilnej siete • Riešenie zákaznícky sťažností • Spolupráca s ostatnými oddeleniami a tímami, externými partnermi a dodávateľmi telekomunikačných a informačných technológii a služieb
Location:
Hybridný model spolupráce (Bratislava/ remote)
Pre telekomunikačného klienta v Bratislave, hľadáme špecialistu na SMC-RAN (L1). Náplň práce: • Monitoring mobilnej siete • Odstraňovanie porúch v mobilnej siete • Riešenie zákaznícky sťažností • Spolupráca s ostatnými oddeleniami a tímami, externými partnermi a dodávateľmi telekomunikačných a informačných technológii a služieb
Location:
Hybridný model spolupráce (Bratislava/ remote)
Pre popredného telekomunikačného klienta v Bratislave, hľadáme senior Inžiniera - IT CICD Tím Lídra. Zodpovednosti: • Vedie a riadi tím zodpovedný za implementáciu a udržiavanie procesov Continuous Integration and Continuous Deployment (CICD) • Spolupracuje s cross-funkčnými tímami na definovaní a implementácii najvhodnejších postupov a štandardov CICD • Dozoruje a pripravuje dizajn a implementáciu CICD pipeline a automatizačných frameworkov • Zabezpečuje dostupnosť, škálovateľnosť a spoľahlivosť infraštruktúry a nástrojov CICD • Monitoruje a optimalizuje CICD procesy s cieľom zlepšiť efektivitu a zrýchliť time to market • Mentoruje a trénuje členov tímu, poskytuje im vedenie a podporu pri ich profesijnom rozvoji • Spolupracuje s inteným zákazníkom za účelom pochopenia biznis požiadaviek a prispôsobenia CICD stratégie podľa potreby • Riadi a prioritizuje projekty a iniciatívy v oblasti CICD • Sleduje a implementuje nové trendy a technológie súvisiace s CICD
Location:
Bratislava - Onsite / HO podľa dohody
Main responsibilities: - customer (one of major Austrian mobile network operator) facing support engineer in vendor-network operator environment (on-site) - maintenance and support activities of voice core network elements in a cloud environment (network change operations, upgrades, processing / tracing trouble tickets, performance monitoring, troubleshooting, inspection tasks, etc.) - acting as interface between network operator technical team and vendor level 3 support - providing technical support for mobile and fixed voice services - on-call duty as an option,it is not manadatory (readiness to do if required once in 2-3 Months after first year - is extra paid)
Location:
Vienna, onsite
This role covers a versatile range of assignments and activities. Being in charge of Service for wire line devices, execution of operations, performance monitoring and reporting over different areas (KPI), SLA monitoring and SLA reporting. Ticket handling and 2nd Line activities are the highlights of this this job. Plus Mobile Network experience of at least 1 year either on Operator or Vendor side is a “must have” to execute this role. Responsibilities: 1. Preparing of Change management Low Level Design, including providing valuable technical inputs in the interface between High Level Design and LLD. 2. Level-2 fault restoration and configuration (Incident & Problem) management of work delegated and preparing analysis for Level-3 support. 3. Contribute to the continuous improvement of design practices and network implementation process. 4. Act as contact point for incidents from various functions like NOC, BO etc. 5. Ensure Back office operations services are delivered according to contract, SLA and contribute to customer satisfaction. 6. Emergency restoration procedure and processes oriented. 7. Prepares Incident /Root Cause Analysis reports for internal and external purpose. 8. Coordination with relevant departments for technical and management issue resolution and timely escalations. 9. Preparing operation reports and dashboard. 10. On-call duty as an option, not manadatory (readiness to do if required once in 2-3 Months after first year - is extra paid) Relations with colleagues: 1. Direct supervisor: Project manager 2. Coordinative positions: working in a team with colleagues to support a big Austrian mobile Operator
Location:
Vienna on-site

Contact us

Empty

(*) - required fields

Empty
Empty
Empty

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible. More info...