Position: Business Analyst (Bratislava)

  Telecom/Multimédia


Essential duties and responsibilities:

Pre významného telekomunikačného klienta, v Bratislave, hľadáme skúseného Biznis Analytika.

Vaše zodpovednosti:

Biznis analýza
• Identifikuje zainteresované strany pre potreby zberu požiadaviek a analýz.
• Identifikuje požiadavky súvisiace s projektom.
• Analyzuje požiadavky, ich závislosti, duplicity, dôležitosť a na základe tejto analýzy navrhuje skupiny požiadaviek/funkčné balíky/moduly v rámci projektu.
• Navrhuje inovácie vedúce k vylepšeniu procesu/aplikácií/služieb.
• Navrhuje priority požiadaviek, ktoré sú v súlade s podnikovými cieľmi a strategickými víziami spoločnosti.
• Prezentuje požiadavky internému a externému dodávateľovi IT, vysvetľuje ich IT jazykom za účelom správnej interpretácie požiadaviek používateľov.
• Zastupuje používateľov pri riadení zmien projektu.
• Zastupuje používateľov pri testovaní a akceptácii dodanej funkčnosti.
• Analyzuje a vyhodnocuje výsledky testov oproti požiadavkám.
• Koordinuje jednotlivé časti projektu pri zbere a analýze požiadaviek.
• Spolupracuje na projektoch strednej náročnosti (<25 účastníkov, <1M€ v externých nákladoch, < 5M€ TCO)
Iné
• Zodpovedá za plnenie nadefinovaných cieľov.
• Propaguje najnovšie techniky, postupy a vzorce správania sa. Príkladom sú agilita a agilné spôsoby dodávania, definícia Minimum Viable Product, a pod. V týchto technikách sa neustále vzdeláva a prispieva k zdieľaniu best practices a lessons learned s kolegami napr. v rámci PM komunity v OSK alebo v komunite skupiny Orange.
• Vo všetkých pridelených oblastiach zodpovednosti dohliada na riadenie aktivít, na ich stav a vývoj, podieľa sa na riešení nezhôd a identifikovaných problémov. V prípade potreby eskaluje na príslušnú úroveň.
• Plní iné úlohy stanovené priamym nadriadeným.

Workplace:

Bratislava (hybrid work)

Start date:

7/1/2024

Other requirements:

Vzdelanie: VŠ - 2. stupeň/University - Master
Znalosť jazykov: Anglický Pokročilý
Dĺžka praxe: 2 - 3 rokov

Odborné požiadavky
• Všeobecný rozhľad v oblasti IT a Telco
• Certifikát z oblasti biznis analýzy - výhodou
• Schopnosť dodržiavať stanovené metodiky
• Skúsenosť s koordináciou tímu 5-15 ľudí
• Pokročilá práca s MS Office a kolaboračnými nástrojmi (napr. Jira/Confluence)

Osobnostné požiadavky
• Bezúhonnosť
• Analytické myslenie
• Dynamickosť
• Flexibilita/agilita
• Komunikatívnosť
• Koncepčné myslenie
• Kreativita
• Organizačné schopnosti
• Proaktívny prístup
• Samostatnosť
• Schopnosť aktívne počúvať
• Schopnosť viesť ľudí
• Schopnosť pracovať pod tlakom
• Tímová spolupráca
• Zodpovednosť

We offer:

Práca na TPP, alebo IČO

Salary:

Nakoľko sa jedná o tender, nie je komunikovaný budget. Kandidát predloží finančné očakávania, ktoré odprezentujeme klientovi.


 

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible. More info...