Position: Senior Developer PHP/Laravel - Telco

  Telecom/Multimédia


Essential duties and responsibilities:

Naším klientom je popredná Telco spoločnosť, ktorá rozširuje svoj tím o skúseného PHP programátora.

• Zodpovednosť za programovanie, testovanie a nasadenie požadovaných funkcionalít
• Komunikuje s biznis vlastníkmi za účelom vyjasnenia zadania a pochopenia výsledného cieľa úprav
• Navrhuje riešenie tvorby funkčných častí webových stránok
• Spracováva výstupy od grafika do podoby výsledného HTML/CSS/JS
• Vedie technickú dokumentáciu
• Konzultuje funkčnosť riešení s ostatnými oddeleniami
• Participuje na tvorbe analýz a návrhov riešení
• Dodržiava štandardy, postupy a nástroje stanovené internými predpismi spoločnosti

Workplace:

Bratislava, Slovakia, home office podľa dohody

Commence date:

01.10.2022

Other requirements:

• VŠ - 1. stupeň - technické zameranie
• Skúsenosti s programovaním v PHP aspoň 3 roky
• Skúsenosti s frameworkom Laravel
• Skúsenosti s agilnými metódami vývoja
• Skúsenosti s väčšími projektami
• Pokročilá znalosť PHP jazyka
• OOP programovanie
• Znalosť HTML, CSS3, Javascript, ES6
• Znalosť W3C štandardov
• Znalosť jQuery a Bootstrap frameworkov
• UX - výhodou
• Základná zanosť anglického jazyka

Salary:

Podľa skúseností a seniority kandiáta.