Position: Senior specialista plánování RAN

  Telecom/Multimédia


Essentielle Verantwortlichkeiten und Aufgaben

Pozice samostatného seniorního speciality v týmu radiového plánování RAN sítí generací 2G, 4G i 5G mobilního operátora.

Plánování RF sítí pro účely trialů a analýz. Samostatně plní úkoly v rozsahu analýzy síťových dat a parametrů, vyhodnocování kvalitativních parametrů KPI, sestavování elementů RF vysílačů dle jejich účelu, analýz dopadů změn RF pokrytí, průzkumu lokalit vysílacích bodů RF sítě a přípravy zadávací dokumentace třetím stranám pro stavby či úpravy těchto vysílačů.

Náplň práce:
- Analyzuje soubory plánovacích i síťových dat a indikátorů KPI
- Vybírá vhodné lokality pro umístění vysílačů RF sítě podle definovaných kriterií (efektivita, pokrytí, atd.)
- Provádí simulace pokrytí v plánovacích nástrojích za účelem nastavení a vyhodnocení cílů plánování
- Analyzuje RF pokrytí jednotlivých vysílačů a přijímá opatření k jeho optimalizaci či zefektivnění
- Samostatně rozhoduje o potřebě cílených úprav RF vysílačů a tyto úpravy navrhuje a posuzuje
- Analyzuje stížnosti zákazníků týkající se pokrytí RF sítí a navrhuje řešení
- Pracuje jako kontaktní osoba vůči oddělení Marketing a Sales pro sběr požadavků na zajištění kvalitního pokrytí mobilních sítí a zjištění pokrytí v definovaných oblastech.
- Vyhodnocuje nabídky na sdílení lokalit od třetích stran pro využití klienta. Vyhodnocuje požadavky na umístění zařízení třetích stran na lokalitách klienta.
- Provádí plánování RF sítí nebo jejich částí (clusterů) pro účely analýz či další interní užití u klienta (například jako vstupů pro další rozhodování, trialů apod.)
- Podílí se vývoji a testování rádiových a mikrovlných plánovacích nástrojů a databází.
- Připravuje odborné analýzy potřeb a nákladů (Business Case) v oblasti přístupových sítí ve spolupráci s oddělením finančního kontrolingu.
- Sestavuje skladbu elementů RF vysílačů a rozhoduje o potřebě jejich modifikací nebo posílení
- Podílí se na vyhodnocení dopadů změn v oblasti RF pokrytí, kvality i kapacity sítě a přijímá opatření k eliminaci nežádoucích jevů a problémů
- Sestavuje skladby HW dílů a jejich parametrů v plánovacích databázích a dbá o jejich správnost a efektivnost
- Připravuje zadávací dokumentace externím subdodavatelům
- Účastní se obhlídek vysílacích lokalit v přidělené oblasti a zpracovává tam provedená zjištění
- Spolupracuje se zástupci designu RF sítí ostatních mobilních operátorů z pohledu nutné výměny informací (sdílení lokalit, sdílení služeb, sdílení sítí) nebo při potřebě stanovení společného postupu.

Arbeitsplatz:

Slovakia, Czechia

Beginndatum:

02.01.2023

Andere Voraussetzungen:

Požadavky:
- VŠ s technickým zaměřením (telekomunikace, radiokomunikace, elektrotechnika)
- 5 let souvislé praxe v telekomunikacích, znalost síťových elementů vysílacích technologií mobilních sítí, samostatný návrh/simulace RF (příp. přenosových) sítí, analýza výstupních dat
- AJ – velmi dobrá slovem i písmem (Odborná technická angličtina v rozsahu schopnosti plně samostatného studia technických specifikací a dokumentací)
- Analytické myšlení s důrazem na správné a efektivní zhodnocení stavu nejen z hlediska technického, ale i časového a finančního
- Orientace v technických výkresech, práce s programy pro technické kreslení
- Plná zodpovědnost za svěřené úkoly, včetně aktivní spolupráce uvnitř společnosti
- Odborná způsobilost pro práce ve výškách (průmyslové lezení) a dobrý zdravotní stav
- Způsobilost pro práce na elektrickém zařízení – jako osoba znalá s vyšší kvalifikací (vyhl. 50/1978 Sb., nově zákon č. 250/2021 Sb v rozsahu §6 anebo vyšší)
- Ochota cestovat v rámci svěřeného regionu, řidičský průkaz sk. B

Gehalt:

V závislosti od skúseností.


 

T&T Consulting Austria GmbH
Karl-Popper-Straße 22
1100 Wien

Tel : +43 1 3059326
Email : info@t-tconsulting.eu


Einverständniserklärung zum Datenschutz

Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken